Wymiana napędów profilarki i walcy wprowadzających materiał /AGD

Modernizacja maszyny do produkcji ramy w zakresie wymiany napędów typu serwo. Istniejące przekształtniki z rodziny Simodrive 611U zastąpione zostały układami Sinanamics S120 z jednostką sterującą CU320. Zastosowanie nowoczesnych napędów przekształtnikowych oraz dobór przekładni pozwoliło podnieść wydajność roboczą maszyny przy zachowaniu wymaganej dokładności pozycjonowania; W ramach modernizacji napędów zoptymalizowano cykl pracy całego ciągu produkcyjnego uzyskując zmniejszenie cyklu podstawowego z 19,5 do 17,3 sekund.

System raportowania wydajności pracy maszyn /AGD

RSmatic OEE – dedykowany systemu do automatycznego raportowania pracy maszyn i śledzenia procesu produkcyjnego.

System RSmatic OEE jest autorskim rozwiązaniem firmy RSmatic Automatyka Przemysłowa (zbudowanym na potrzeby jednego z głównych producentów sprzętu AGD w Polsce). Pomysł stworzenia dedykowanego systemu powstał w związku ze szczegółowymi wymaganiami klienta, który po wstępnym badaniu rynku pod kątem istniejących systemów monitorujących wskaźniki OEE, zdecydował o budowie systemu „na miarę” w oparciu o własne wymogi funkcjonalne. W wyniku dużego zaangażowania osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu w środowisku produkcyjnym, oraz sprawnej współpracy z integratorem, powstał w pełni funkcjonalny i konfigurowalny system umożliwiający wielowymiarowe monitorowanie wydajności pracy maszyn, linii i urządzeń produkcyjnych.

Więcej informacji o naszym systemie można znaleźć na stronie www.rsmaticoee.pl

 

Modernizacja systemu magazynu/transportu wyrobów gotowych /AGD

Modernizacja rozległego systemu sterowania transportem wyrobów gotowych oraz magazynem gromadzącym produkty z trzech fabryk z branży AGD (sterowniki Simatic S7 300/400, sieć sterownikowa Profibus/Profinet, rozproszone moduły ASI).

Mimo braku dostępu do pełnego oprogramowania, zrealizowano założone modyfikacje funkcjonalne i usunięto zgłaszane anomalie programowe, obserwowane od początku funkcjonowania linii w zakładzie. W ramach modernizacji opracowano system wizualizacji całej linii transportowej i magazynu, w oparciu o 3 panele TP 1500 Comfort z opcją zdalnego dostępu w ramach sieci zakładowej. Na panelach zrealizowano pełną diagnostykę całego systemu transportowego  z możliwością wykrywania miejsc blokowania się wyrobów bądź innych zakłóceń pracy linii. Dodatkowo system sterowania rozbudowany został o modem GSM pozwalający na wysyłanie komunikatów SMS informujących utrzymanie ruchu o zakłóceniach pracy lub przestoju linii.

 

Modyfikacja linii do produkcji pustaków /Cement

Modernizacja linii do produkcji pustaków/bloczków fundamentowych. Firma betoniarska zgłosiła problem z chwytakiem paletyzującym oraz wózkiem załadowczo-rozładowczym (przewożącym wyroby z prasy wibracyjnej na regały suszarni, a następnie do windy przed paletyzerem) które odmawiały posłuszeństwa i powodowały przestoje węzła betoniarskiego.

Mimo stwierdzonego zużycia komponentów linii produkcyjnej jak i samego systemu sterowania  bo bliższym zapoznaniu się z całym układem udało się przywrócić właściwy sposób pracy systemu i udowodnić obsłudze że zarówno paletyzer jak wózek załadowczo-rozładowczy są w stanie funkcjonować w sposób automatyczny bez potrzeby ingerencji operatora (mimo iż do tej pory obsługiwane były tylko w trybie ręcznym).

Migracja stacji operatorskiej WinCC 6.0 /Spożywczy

Migracja systemu wizualizacji Simatic Wincc V6.0 na stacji rozlewniczej jogurtów. Migracja projektu wymagała dwuetapowej konwersji oprogramowania WinCC oraz aktualizacji skryptów konfigurujących. W ramach migracji zmieniono sposób komunikacji ze sterownikiem PLC (S7 400) w oparciu o łącze Ethernetowe. Oprócz migracji oprogramowania zainstalowano komputer sterujący w wykonaniu przemysłowym (pozwalającym na montaż bezpośrednio w szafie sterownikowej linii);

Modyfikacja systemu sterowania-nowy zawias /AGD

Modyfikacja systemu sterowania linii do produkcji ramy (Simatic S7 400, Sinamics S120). Umożliwienie obsługi innego detalu/produktu w ramach zmiany technologii produkcji. Modyfikacja wymagała zmian w istniejącym oprogramowaniu linii realizowanym w systemie Graph2 (program do tworzenia zaawansowanych algorytmów sekwencyjnych w oparciu o sterowniki Simatic S7 300/400, rozszerzenie środowiska Step 7). W ramach modyfikacji oprogramowania zachowano przyjęty standard w zakresie sposobu realizacji sekwencji sterujących oraz ich diagnostyki w oparciu o panel operatorski MP320.

Realizacja zadania pozwoliła klientowi w optymalny sposób wykorzystać posiadany park maszynowy, mimo zmiany technologii produkcji wyrobów.

Bufor danych produkcyjnych w sterowniku PLC /AGD

Modyfikacja istniejącego oprogramowania linii do produkcji ramy w celu umożliwienia rejestracji ilości wyprodukowanych sztuk oraz czasów przestojów. W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi do rejestracji danych produkcyjnych linii wykorzystano pamięć sterownika PLC realizującego sterowanie maszyny. W zaprojektowanej tabeli DB rejestrowane są dane dotyczące ilości sztuk wyprodukowanych, braków, oraz czasów przestojów (2 kategorie) z rozbiciem na poszczególne godziny w ramach zmiany. Ze względu na ograniczenia pamięci rejestrowane dane przechowywane są przez okres 30 dni i następnie nadpisywane w ramach mechanizmu rejestru przesuwnego. Dane ze sterownika udostępniono osobom zainteresowanym w oparciu o OPC serwer.

Zastosowane rozwiązanie okazało się wyjątkowo skuteczne, mimo niewielkiej poniesionej inwestycji. Sama świadomość automatycznej rejestracji danych produkcyjnych,  spowodowała znaczne zdyscyplinowanie obsługi, co przełożyło się na zwiększenie wydajności i dostępności linii.

 

Modernizacja linii Fagor -manipulator centralny /AGD

Modyfikacja systemu sterowania linii do produkcji ramy (Simatic S7 400, Sinamics S120) w koopercji z włoską firmą Robotech Automazioni. Wymiana istniejącego przenośnika (podwójny manipulator 3-osiowy) pracującego na napędach falownikowych, na układ zbudowany w oparciu o napędy serwo (Lust). System sterowania manipulatora należało zintegrować z istniejącym systemem maszyny (Profibus DP) i zapewnić bezkolizyjną pracę układów w pełnym obłożeniu produkcyjnym.

W wyniku modernizacji znacząco obniżono podstawowy cykl pracy maszyny ( z około 22,5 do 19 sekund) przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu przestojów.

 

Modernizacja systemu sterowania stacji testów funkcjonalnych /AGD

Modernizacja systemu sterowania zrealizowanego w oparciu o sterownik Simatic S7300. System sterowania rozbudowano o dwa graficzne panele operatorskie realizujące funkcje diagnostyki systemu oraz sterowania w trybie ręcznym. Nowe panele przejęły  funkcję parameryzacji pracy linii, która do tej pory realizowana była w oparciu o panel tekstowy.

W ramach modernizacji zoptymalizowano cykl pracy wózków i wind załadowczo-rozładowczych eliminując anomalie programowe generujące  przestoje linii montażowej. Zrealizowano również szereg funkcji pozwalających na zautomatyzowanie opróżniania linii w przypadku braku napływu sztuk lub na życzenie operatora.