Modyfikacja linii do produkcji pustaków /Cement

Modernizacja linii do produkcji pustaków/bloczków fundamentowych. Firma betoniarska zgłosiła problem z chwytakiem paletyzującym oraz wózkiem załadowczo-rozładowczym (przewożącym wyroby z prasy wibracyjnej na regały suszarni, a następnie do windy przed paletyzerem) które odmawiały posłuszeństwa i powodowały przestoje węzła betoniarskiego.

Mimo stwierdzonego zużycia komponentów linii produkcyjnej jak i samego systemu sterowania  bo bliższym zapoznaniu się z całym układem udało się przywrócić właściwy sposób pracy systemu i udowodnić obsłudze że zarówno paletyzer jak wózek załadowczo-rozładowczy są w stanie funkcjonować w sposób automatyczny bez potrzeby ingerencji operatora (mimo iż do tej pory obsługiwane były tylko w trybie ręcznym).