Migracja stacji operatorskiej WinCC 6.0 /Spożywczy

Migracja systemu wizualizacji Simatic Wincc V6.0 na stacji rozlewniczej jogurtów. Migracja projektu wymagała dwuetapowej konwersji oprogramowania WinCC oraz aktualizacji skryptów konfigurujących. W ramach migracji zmieniono sposób komunikacji ze sterownikiem PLC (S7 400) w oparciu o łącze Ethernetowe. Oprócz migracji oprogramowania zainstalowano komputer sterujący w wykonaniu przemysłowym (pozwalającym na montaż bezpośrednio w szafie sterownikowej linii);