Wymiana napędów profilarki i walcy wprowadzających materiał /AGD

Modernizacja maszyny do produkcji ramy w zakresie wymiany napędów typu serwo. Istniejące przekształtniki z rodziny Simodrive 611U zastąpione zostały układami Sinanamics S120 z jednostką sterującą CU320. Zastosowanie nowoczesnych napędów przekształtnikowych oraz dobór przekładni pozwoliło podnieść wydajność roboczą maszyny przy zachowaniu wymaganej dokładności pozycjonowania; W ramach modernizacji napędów zoptymalizowano cykl pracy całego ciągu produkcyjnego uzyskując zmniejszenie cyklu podstawowego z 19,5 do 17,3 sekund.