Modernizacja linii Fagor -manipulator centralny /AGD

Modyfikacja systemu sterowania linii do produkcji ramy (Simatic S7 400, Sinamics S120) w koopercji z włoską firmą Robotech Automazioni. Wymiana istniejącego przenośnika (podwójny manipulator 3-osiowy) pracującego na napędach falownikowych, na układ zbudowany w oparciu o napędy serwo (Lust). System sterowania manipulatora należało zintegrować z istniejącym systemem maszyny (Profibus DP) i zapewnić bezkolizyjną pracę układów w pełnym obłożeniu produkcyjnym.

W wyniku modernizacji znacząco obniżono podstawowy cykl pracy maszyny ( z około 22,5 do 19 sekund) przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu przestojów.