Bufor danych produkcyjnych w sterowniku PLC /AGD

Modyfikacja istniejącego oprogramowania linii do produkcji ramy w celu umożliwienia rejestracji ilości wyprodukowanych sztuk oraz czasów przestojów. W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi do rejestracji danych produkcyjnych linii wykorzystano pamięć sterownika PLC realizującego sterowanie maszyny. W zaprojektowanej tabeli DB rejestrowane są dane dotyczące ilości sztuk wyprodukowanych, braków, oraz czasów przestojów (2 kategorie) z rozbiciem na poszczególne godziny w ramach zmiany. Ze względu na ograniczenia pamięci rejestrowane dane przechowywane są przez okres 30 dni i następnie nadpisywane w ramach mechanizmu rejestru przesuwnego. Dane ze sterownika udostępniono osobom zainteresowanym w oparciu o OPC serwer.

Zastosowane rozwiązanie okazało się wyjątkowo skuteczne, mimo niewielkiej poniesionej inwestycji. Sama świadomość automatycznej rejestracji danych produkcyjnych,  spowodowała znaczne zdyscyplinowanie obsługi, co przełożyło się na zwiększenie wydajności i dostępności linii.