Modernizacja systemu sterowania stacji testów funkcjonalnych /AGD

Modernizacja systemu sterowania zrealizowanego w oparciu o sterownik Simatic S7300. System sterowania rozbudowano o dwa graficzne panele operatorskie realizujące funkcje diagnostyki systemu oraz sterowania w trybie ręcznym. Nowe panele przejęły  funkcję parameryzacji pracy linii, która do tej pory realizowana była w oparciu o panel tekstowy.

W ramach modernizacji zoptymalizowano cykl pracy wózków i wind załadowczo-rozładowczych eliminując anomalie programowe generujące  przestoje linii montażowej. Zrealizowano również szereg funkcji pozwalających na zautomatyzowanie opróżniania linii w przypadku braku napływu sztuk lub na życzenie operatora.